Bağış Nedir? Üyelik Aidatı Nedir? Bağış Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Kurulan her dernek iki türde gelir elde edebilir:

  1. Bağış
  2. Üye Aidatı

Derneklerin bağış toplaması için herhangi bir izin almasına gerek bulunmamaktadır. Kurulan her dernek kurulduğu andan itibaren bağış kabul edebilir. Bağış, derneğin herhangi bir ilanda/duyurda bulunmadan aldığı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından derneğe verilen paradır. Genel olarak dernekler bağış paralarıyla giderlerini karşılarlar.

Bağışlar derneklerin banka hesabına yatırılabileceği gibi, elden nakit olarak (makbuz karşılığı) da tahsil edilebilir. Üyelik aidatı için de aynı durum geçerlidir. Düzenlenecek makbuzun ismi Dernek Gelirleri Alındı Belgesi‘dir. Bu belge dernek kurulduktan sonra alınacak bir Yönetim Kurulu Kararı ile matbaada bastırılabilir. Bastırılan makbuz için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Bastırılacak makbuzun şablonu Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden temin edilebilir.

Makbuz düzenlenirken açıklama bölümüne gelen paranın turu bağış ise BAĞIŞ, üyelik aidatı ise AİDAT yazılabilir. Dernekler kâr amacı olmayan kuruluşlar olduğu için bir satış (ticaret) yapamazlar. Dolayısıyla makbuzu fatura gibi satış geliri elde etmek için kullanamaz, bununla ilgili bir ifade yaşamazlar.

Dernek makbuzunu kullanarak bağış toplamaya Yönetim Kurulu (Asıl) Üyeleri yetkilidir. Bu üyeler haricinde birisi bağışı teslim alacaksa mutlaka İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden (veya DERBİS üzerinden) Yetki Belgesi almış olmalıdır. Örneğin derneğin personeli varsa onun adına bu belge alınmış olmalı ve o, bu belge alındıktan sonra makbuza ismini yazıp imzasını atarak tahsilat yapmalıdır. Tabi teoride olan bu durum pratikte maalesef uygulanmamaktadır.