Dernek Beyannamesi

Dernekler her sene 30 Nisan gün sonuna kadar beyannamelerini DERBİS üzerinden Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildiriyorlar. Derneklerin DERBİS’ten yaptığı bu bildirim haricinde bir başka bildirimi bulunmuyor. Yani dernekler sadece Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapıyor. Vergi Dairesi vb. bir başka yere beyanname/bildirim vermiyorlar.

DERBİS’e giriş yaptıktan sonra BEYANNAME bölümüne geçilerek toplam 12 bölümden oluşan beyanname doldurulabilir. Ancak bundan önce verilecek beyanname için yönetim kurulunda karar almak gerekiyor. Yani yönetim kurulu verilecek beyannamenin detaylarını inceleyip Yönetim Kurulu Kararı olarak Karar Defteri’ne yazıyor. Burada toplantıya katılanların oy birliği mi var yoksa oy çokluğu mu var, bu önemli. Zira bu bilgi, Yönetim Kurulu Kararı’nın tarih ve sıra numarası ile birlikte DERBİS’teki beyannamenin 12. bölümüne girilmek zorunda.

Beyannamenin en önemli bölümlerinden bir tanesi 7. bölüm olan Mali Bilgiler. Bu bölümde eğer İşletme Hesabı’na (Basit Usul) göre defter tutuluyorsa solda Gelirler sağda Giderler olmak üzere iki kısım var. Oradaki bilgiler dolduruluyor.

Gelirler:

Giderler: