iPhone Fotoğraf Yedekleme Probleminin Çözümü

Merhaba;

Apple iPhone cihazı Windows 10 işletim sistemli bilgisayara USB kablosundan bağladıktan sonra Bilgisayarım’a girip Apple iPhone’a çift tıklayarak giriş yapıyorduk. Fakat “Bu klasör boş” yazısı çıkıyordu. Bilgisayarım’a girip Apple iPhone’a sağ tıklayıp “Fotoğrafları ve Videoları Al” seçeneğine bastığımızda ise “Fotoğraf ve video bulunamadı” uyarısı ile karşılaşıyorduk. Bununla ilgili olarak iPhone’daki güvenlik ayarlarını sıfırladık. Yine de çözüm olmadı.

Çözümü deneme yanılma ile bulduk. Windows’ta yüklü olan iTunes’u açıp Hesap menüsünden Yetkiler bölümüne girerek Bu Bilgisayarı Yetkilendir ‘i işaretledik. iCloud hesabımıza giriş yapmamızı istedi. Girişi yaptık. Telefona bildirim gönderdi. Bildirimi “Güven”i işaretleyerek onayladık ve altı haneli güvenlik kodunu bilgisayara girdik. Bu işlemin ardından iPhone’da güvenilen bilgisayar olarak bilgisayarımız gözükmeye başladı. iTunes’ta ise “Bu bilgisayara artık güveniliyor” tarzında bir uyarı çıktı.

Bu işlemin ardından yine Bilgisayarım’a girdik ve Apple iPhone’a sağ tıklayıp “Fotoğrafları ve Videoları Al”a bastık. Bütün fotoğrafları ve videoları aramaya başladı ve sonrasında hepsini bulup bilgisayarımıza yedeklemeye başladı.

Dernek Beyannamesi

Dernekler her sene 30 Nisan gün sonuna kadar beyannamelerini DERBİS üzerinden Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildiriyorlar. Derneklerin DERBİS’ten yaptığı bu bildirim haricinde bir başka bildirimi bulunmuyor. Yani dernekler sadece Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bildirim yapıyor. Vergi Dairesi vb. bir başka yere beyanname/bildirim vermiyorlar.

DERBİS’e giriş yaptıktan sonra BEYANNAME bölümüne geçilerek toplam 12 bölümden oluşan beyanname doldurulabilir. Ancak bundan önce verilecek beyanname için yönetim kurulunda karar almak gerekiyor. Yani yönetim kurulu verilecek beyannamenin detaylarını inceleyip Yönetim Kurulu Kararı olarak Karar Defteri’ne yazıyor. Burada toplantıya katılanların oy birliği mi var yoksa oy çokluğu mu var, bu önemli. Zira bu bilgi, Yönetim Kurulu Kararı’nın tarih ve sıra numarası ile birlikte DERBİS’teki beyannamenin 12. bölümüne girilmek zorunda.

Beyannamenin en önemli bölümlerinden bir tanesi 7. bölüm olan Mali Bilgiler. Bu bölümde eğer İşletme Hesabı’na (Basit Usul) göre defter tutuluyorsa solda Gelirler sağda Giderler olmak üzere iki kısım var. Oradaki bilgiler dolduruluyor.

Gelirler:

Giderler:

Dernek Faaliyet Belgesi

2020 yılının başında getirilen uygulama ile artık derneklerin aktif / faal olduğuna dair bilgi içeren “Faaliyet Belgesi” sadece DERBİS üzerinden alınmaktadır. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne fiziken gidilerek yapılan başvuru kaldırılmış ve bu başvurunun DERBİS üzerinden anlık olarak yapılması ve sonucu içeren çıktının yine anlık olarak DERBİS’ten alınması sağlanmıştır.

Bağış Nedir? Üyelik Aidatı Nedir? Bağış Makbuzu Nasıl Düzenlenir?

Kurulan her dernek iki türde gelir elde edebilir:

  1. Bağış
  2. Üye Aidatı

Derneklerin bağış toplaması için herhangi bir izin almasına gerek bulunmamaktadır. Kurulan her dernek kurulduğu andan itibaren bağış kabul edebilir. Bağış, derneğin herhangi bir ilanda/duyurda bulunmadan aldığı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından derneğe verilen paradır. Genel olarak dernekler bağış paralarıyla giderlerini karşılarlar.

Bağışlar derneklerin banka hesabına yatırılabileceği gibi, elden nakit olarak (makbuz karşılığı) da tahsil edilebilir. Üyelik aidatı için de aynı durum geçerlidir. Düzenlenecek makbuzun ismi Dernek Gelirleri Alındı Belgesi‘dir. Bu belge dernek kurulduktan sonra alınacak bir Yönetim Kurulu Kararı ile matbaada bastırılabilir. Bastırılan makbuz için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Bastırılacak makbuzun şablonu Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden temin edilebilir.

Makbuz düzenlenirken açıklama bölümüne gelen paranın turu bağış ise BAĞIŞ, üyelik aidatı ise AİDAT yazılabilir. Dernekler kâr amacı olmayan kuruluşlar olduğu için bir satış (ticaret) yapamazlar. Dolayısıyla makbuzu fatura gibi satış geliri elde etmek için kullanamaz, bununla ilgili bir ifade yaşamazlar.

Dernek makbuzunu kullanarak bağış toplamaya Yönetim Kurulu (Asıl) Üyeleri yetkilidir. Bu üyeler haricinde birisi bağışı teslim alacaksa mutlaka İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden (veya DERBİS üzerinden) Yetki Belgesi almış olmalıdır. Örneğin derneğin personeli varsa onun adına bu belge alınmış olmalı ve o, bu belge alındıktan sonra makbuza ismini yazıp imzasını atarak tahsilat yapmalıdır. Tabi teoride olan bu durum pratikte maalesef uygulanmamaktadır.

Yardım Toplama İzni nedir?

Bir amaç doğrultusunda belirli bir süre için düzenlenen kampanyalar yardım toplama kampanyası olarak adlandırılır. Bunun için de yardım toplama izni alınması gerekir. Yardım toplama izni 2860 Sayılı Kanun kapsamında alınabilir. Bunun için dernekler, yönetim kurulunda belirledikleri iki kişinin sorumluluğunda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvurarak bu izni alabilirler. Bunun haricinde gerçek kişiler de üç kişinin sorumluluğunda (üç kişiden oluşturulan sorumlu kurul) yardım toplama izni alabilirler. Onlar da yine İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuru yaparak bu izni alırlar.

Bir kaç örnek ile yardım toplama iznini açıklayayım:

Sivas ili Akıncılar ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’na kütüphane kurulması

Yurt içindeki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve yakacak ihtiyaçlarının karşılanması

Afrika’daki kurak bölgelerde su kuyuları açılması

SMA Hastası Ayşe Yılmaz’ın tedavi olabilmesi için gerekli ücretin toplanması

Nesli tükenmekte olan su kaplumbağaları için yaşam alanları oluşturabilmek

Muğla’da yanan ormanlık alanın yeniden ağaçlandırılmasını sağlamak

Yukarıda bir çok kampanya amacını örneklendirdim. Bu amaç doğrultusunda bir dilekçe hazırlanır ve bu dilekçeye keşif özeti denen kampanya detayları yazılır. Yani örneğin kütüphane kurulması amacıyla izin alınıyorsa bu kütüphanede yer alacak kitaplar için kaç adet olacağı ve tutarı, masalar için kaç adet olacağı ve tutarı, sandalyeler için kaç adet olacağı ve tutarı, dolaplar için kaç adet olacağı ve tutarı gibi tüm detayların satır satır yazılması gerekiyor.

İzin belirli bir süre için alınır. Bu süre en fazla bir senedir. Eğer süre sonunda hedeflenen tutara ulaşılamaz ise en fazla bir senelik daha uzatma yapılabilir. Bunun için izin süresi sonunda kampanya ile ilgili tüm belgeler (fiş, fatura, banka hesap hareketleri, teslim makbuzu vs.) toparlanarak kampanya denetçilerine teslim edilir. Denetleme sonucunda herhangi bir olumsuzluk yoksa uzatma talebi işleme alınır. Her kampanyaya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nde çalışan en az iki memur kampanya denetçisi olarak görevlendirilir.

Yardım toplama izni doğrultusunda eğer para toplanacaksa, mevcut banka hesaplarından farklı bir banka hesabı açılır ve kampanya denetçisine bildirilir. Onun onayı ile bu hesap (veya hesaplar) kullanılmaya başlanır. Bu hesaba sadece kampanya amacına uygun yardımlar kabul edilir ve bu hesaptan sadece kampanya amacına uygun konularda harcama yapılabilir. Bunun haricinde bir harcama (çıkış) yapılması ilgili kanuna aykırıdır.

Yardım toplama izni alabilmek için eğer bir okula kütüphane kurulacaksa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden, eğer sağlıkla ilgili bir konu ise İl Sağlık Müdürlüğü’nden, eğer yetim, öksüz, şehit aileleri ve gaziler gibi bir konu ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden onay (muvaffakat) yazısı almak gereklidir. Öncelikle bu kurumlara başvuru yapılmalı ve alınacak onay yazısı eklenerek yardım toplama izin başvurusu yapılmalıdır.

Dernek nedir ve nasıl kurulur?

Dernek, birden fazla kişinin aynı amaç doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları ve kâr amacı olmayan sivil toplum kuruluşudur.

Örneğin: Papatya Çiçeğini Sevenler Derneği

Amaç: Papatya çiçeğinin korunmasını ve ülke genelinde daha fazla ekilmesini sağlamak.

Dernek en az 7 kişi ile kurulur. Her derneğin en az 5 kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu bir de en az 3 kişiden oluşacak Denetim Kurulu olmak zorundadır.

Kurucu 7 kişiden 5’i yönetim kuruluna seçilebilir. Diğer 2 kişi de denetim kuruluna seçilebilir. Herhangi bir engel yok. Bu kurullara girerek görev almak istemeyenler sadece Kurucu olarak da kalabilirler. Herhangi bir yasal sorumlulukları (kuruculuk haricinde) olmayacaktır.

Dernek kurmak ücretsizdir. Dernek kurmanın herhangi bir maliyeti yoktur. Dernek kurmak için herhangi bir harç ödemesi yapılmaz. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne herhangi bir ödeme yapılmaz.

“Dernek” kategorisi

2012 yılından bu yana dernek kurucusu ve yöneticisi olarak faaliyetler yapıyorum. Zaman icerisinde öğrendiğim ve ülkemizde bu tür bilgilerin pek paylaşılmadığını gördüğüm için bu konuda öğrendiklerimi, tecrübelerimi, uygulamaları ara ara paylaşmaya çalışacağım.

Bu kategoride yazacaklarım zaman içerisinde öğrendiğim ve tecrübe ettiklerimi içerecektir. Yine de uygulamada oluşabilecek sorunlar sebebiyle sorumluluk kabul etmeyeceğimi, bu tür konularda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne danışılması gerektiğini belirtmek istiyorum.

Villa Alya Butik Otel’de Tatil

Sosyal Medyayı amacına uygun kullanmalı serisi #1:

20-27 Mayıs 2014 tarihleri arasında balayı için Villa Alya Butik Otel‘deydik. 1 Mayıs’ta “Alya” ismiyle hizmet vermeye başladığı için ilk misafirlerindendik diyebiliriz. Sahibi değişmiş (Elçi Tur almış) ve bu sebeple konsept değişikliğine gitmiş yer. Alya ismi ve yeni konseptiyle bu sene hizmet vermeye başlamış. Bu sebeple bazı eksiklikler yok değil. Yani “herşeyi mükemmel, kusursuz bir yer” diye düşünmemek lazım. Fakat bunlar tatilinizi etkileyecek şeyler değil.

Eşim de ben de gerek istediğimiz zaman bize özel olan havuzuna görüneceğiz korkusu yaşamadan girebilmekten, gerekse de sürekli animasyon/eğlence seslerinden dolayı dinlenememe durumu yaşamadığımızdan dolayı çok mutlu olduk. “Tatil/Dinlenme” kavramlarını tam olarak bu sessiz-sakin beldede yaşayabildik.

Villalardaki en büyük problem olan yemeği, kahvaltı ve akşam yemeğini vererek çözmüş Villa Alya. 5’te de çay ve kuru pasta ikramı oluyor. Dileyenler ücretli olarak öğle yemeği alabiliyorlar ama biz ihtiyaç duymadık bile.

Tesisin müdürü Bilal Bey ve tesis personeli çok samimi, cana yakın insanlar. Eksikleri olsa da genel olarak çok memnun kaldığımız bir balayı tatili yaparak Marmaris ilçesinin Turunç Beldesi’ndeki bu tesisten ayrıldık. Tavsiye ediyoruz.

(Not: Turunç sahilindeki Mavi Deniz Otel de aynı şirkete ait. Villa konsepti istemeyenler/bütçesi daha düşük olanlar Mavi Deniz’e gidebilirler. Oranın müdiresi ve eşiyle tanışma fırsatımız oldu. Çok cana yakın insanlar onlar da…)

“Uyuşturucu ile nasıl mücadele edilmeli”nin en güzel örneği Zafer Ercan…

Bu akşam yöneticisi olduğum bir Facebook sayfasına bir mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi 10 senedir uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu, senelerdir kurtulmak için tek başına çabaladığını, 4 çocuğu olduğunu ve yuvasının dağılmak üzere olduğunu, gittiği her kapıdan kovulduğunu belirtmiş. Bu konuda destek istiyor. Destek derken para istediği düşünülmesin. Bu illetten kurtulmak üzere kendisine yol gösterilmesini, elinden tutulmasını istiyor (daha doğrusu yalvarıyor). Ne kadar acı bir durum…

Mesajı okuyunca bu konuda ne yapabiliriz diye düşünmeye başladım. Aklıma ilk gelen ise kendisini yaklaşık 6 ay önce takip etmeye başladığım, bu konularda Türkiye’de çok başarılı işlere imza atan, alanında belki de ilk ve tek özgün çalışmalar gerçekleştiren Zafer Ercan‘dı. Zafer Bey 4. Sınıf Emniyet Müdürü. Çeşitli il ve ilçelerde, çeşitli birimlerde amir olarak görev yapmış. Uzmanlık alanı narkotik. Şu anda İstanbul’da Adile-Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu’nda Emniyet Müdürü/Öğretim Görevlisi olarak görev yapıyor.

Zafer Bey sıradan bir devlet memuru olarak görev yapmıyor. Uyuşturucu madde bağımlılığıyla savaşa ömrünü adamış birisi. Bugüne kadar Türkiye’nin çok farklı noktalarında yüzlerce konferans ve seminer vermiş. Kitaplar yazmış, tiyatro oyunları hazırlamış, bir kaç televizyon yapımı için senaryo yazmış. İnternet sayfası açmış, sosyal medya hesaplarından sürekli bu konuda mesajlar gönderiyor. Aktif olarak çalışmaya devam ediyor yani. Madde bağımlılığından kurtulmasına vesile olduğu her bir kişi için bile dünyayı kurtarmış kadar çok sevinen birisi. Hayatını adamış bu işe. Gece-gündüz demiyor, kitaplar yazmaya, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

“Bu konuda ne yapabiliriz?” diye sormak adına Zafer Bey’e internette her platformda paylaştığı ve ihtiyaç duyanların her an çekinmeden arayabileceğini belirttiği ŞAHSİ CEP TELEFONU olan 0555 212 18 81 numaralı telefonundan ulaştım. Durumu aktardım. Kendisi de bu konuda bilgiler verdi ve kişiyi nereye yönlendirebileceğimi aktardı. Bu ülke madde bağımlılığı konusunu 09-17 arası mesai yapan çeşitli görevlerdeki (sağlık, emniyet vs.) devlet memurlarıyla değil, 7/24 bu konuda şahsi cep telefonunu paylaşabilecek kadar HAYATINI BU KONUYA ADAYAN Zafer Bey gibi insanlar ile çözüme kavuşturabilir.

Gerek bu akşamki yönlendirmesi, gerekse bugüne kadar yaptığı tüm çalışmaları sebebiyle hem bu ülkenin bir vatandaşı, hem de yaşça kendisinden küçük bir kardeşi olarak Zafer Ercan Bey’e teşekkür ve tebriklerimi sunmak istiyorum. Allah(C.C.) çalışmalarında başarılar nasip etsin. Azmi, gayreti ve başarısı daim olsun inşallah.

Zafer Bey’in Facebook’ta https://www.facebook.com/pamukayna ve https://www.facebook.com/zaferercanarkotik adreslerindeki sayfalarını BEĞENebilirsiniz. Ayrıca https://www.facebook.com/zaferercan adresindeki profilini ve Twitter’daki https://twitter.com/zaferercan hesabını TAKİP ET butonuyla takibe alabilirsiniz.

“İletişememek”

Bu aralar çokça karşılaştığım acı bir durum var. Yaşadığım problemler sebebiyle bildirimde bulunduğum ve alacağım yanıtlar ile çözüme ulaşacağım konularda iletişime geçtiğim şirketlerin/kurumların yetkilileri, maalesef Türkçe’yi o kadar kötü kullanıyorlar ki, yazdıkları cevapları en az 2 kez okuyorum. Bağlaçlar kullanılmıyor, vurgular yapılmıyor, noktalama işaretleri ise hak getire! Anayasada “resmi dil Türkçe’dir” yazmakla bu işin olmadığının ve Türkçe öğretimiyle ilgili ciddi problemler olduğunun kanıtıdır bu durum. Kendi insanlarımız ile iletişim kuramayacağımız zamanlara doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin.

Sosyal Girişimcilik Okulu ile DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE var mısınız?

Yaşamaktan zevk almak lazım. Yaşarken boş şeyler ile zaman geçirmeyip faydalı şeyler yapmak lazım. Özellikle de gençken. Bu düşünce ile senelerdir çeşitli aktivitelere katılır, çeşitli eğitim programlarında yer alırım. Organizasyonlarda görev ve sorumluluk almak için çabalarım. Çevremdeki arkadaşlarımın büyük çoğunluğu bu tür sosyal faaliyetlerim vasıtasıyla tanıştığım kişilerdir.

Yaklaşık iki haftadır duyurularıyla karşılaştığım ve katılmak istediğim “Sosyal Girişimcilik Okulu” eğitimlerinin ilk dersine 9 Ekim 2013 tarihinde katıldım. Eğitmen Yavuz Yigit ile yine bir sosyal aktivite esnasında karşılaşmış ve tanışmıştım. Özellikle Aydiya‘yı kurduğu zamandan bu yana yaptığı mükemmel projeler ile binlerce insana faydalı olmak için çabalayan bir çılgındır kendisi. Bu şekilde projeleri olan insanlar beni her zaman heyecanlandırmış ve hayattaki sorunlara karşı umutla bakıp, çözüm üretebileceğimize olan inancımı arttırmıştır.

İki arkadaşımla birlikte İstev | İlim Sanat Tarih Edebiyat Vakfı‘nın düzenlediği bu okulun ilk dersine dün akşam katıldım. Ve beklediğim gibi ilk dersin sonunda o salondan, sonraki derslerde yapacaklarımızı düşününce heyecanla çıktım. Program toplamda 22 hafta sürecek. Eğitimler haftada bir gün sadece 2 saat sürüyor. Boşa geçireceğiniz 2 saati DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK için ayırmaya ne dersiniz?

Müsait olan tüm arkadaşlarımı (Avrupa Yakası’ndalar ise) Salı günleri 18.00-20.00 saatleri arasında Eyüp’teki Bahariye Mevlevihanesi’ne; (Anadolu Yakası’ndalar ise) Çarşamba günleri 18.00-20.00 saatleri arasında Altunizade’deki İstanbul Şehir Üniversitesi‘ne (Güney Kampüsü) bu çılgın programa katılmaya davet ediyorum. Allah nasip ederse ben sonuna kadar bu eğitimlere katılmaya çalışacağım. Şehir Üniversitesi’ndeki eğitimlere beraber gidebiliriz.

“Bu programın sonunda ne olacak ki?” diyen arkadaşlarıma aslında iyilik yapmanın ne kadar kolay olduğunu, Allah-u Teala’nın insana bahşettiği aklın ne kadar kolay bir şekilde kullanılabileceğini, bu aklın kullanılarak ne çılgınlıklar yapılabileceğini görmüş olacaksınız diyebilirim. Ve bu eğitim tamamlandığında sizin de DÜNYAYI DEĞİŞTİREN kişilerden birisi olacağınıza garanti verebilirim. Bu eğitimi tamamladığınızda artık çok daha sosyal bir insan olacaksınız. Yaşamaktan zevk alacak, kendinizi tanımlarken belki de “girişimciyim” diyebileceksiniz. Bu eğitimler sadece iyilik yapmayı öğretmekle kalmayacak, içinizde var olan “İTİBARLI MÜSLÜMAN” potansiyelinin açığa çıkması için kişisel gelişiminize de katkı sunacak.

Eğitimlerde görüşmek ve birlikte dünyayı değiştirebilmek dileklerimle…

İlk yazı…

Bismillahirrahmanirrahim.

Çeşitli platformlarda (Facebook, Twitter, E-posta vb.) gerek şahsi hesaplarımdan, gerekse yönetiminde yer aldığım kurumsal hesaplardan yazdıklarımı okuyan arkadaşlarımın ve dostlarımın “kalemin kuvvetli, neden yazmıyorsun ki?” diye sürekli talepte bulunmaları üzerine bu bloğu kurdum. Fırsat buldukça ilgim ve bilgim olan konularda kalemimden bir şeyler dökmeye çalışacağım.

Bir beklenti içerisinde olunmasın. Bir konuda üstad değilim. Sadece kendi bildiklerimi “belki başkalarının da işine yarar” diyerek paylaşmaya çalışacağım. Bir kişi dahi istifade etse ne mutlu bana…

Bu noktada Google’a çok iş düşüyor. Sitemi ve yazılarımı doğru anahtar kelimeler ile arama sonuçlarına sokarsa daha fazla kişi nasiplenir.

Hadi bakalım, hayırlı olur inşallah. 🙂